Az elővásárlási jog ptk. általi szabályozása

Elővásárlási jog: az osztatlan közös tulajdon hátulütője

Az elővásárlási jog elsősorban a vevők életét nehezíti meg, hiszen ők vállalják a rizikóját annak, hogy az adásvételi szerződés akár hatálytalanná is válhat. Ezért is fontos, hogy ingatlanügyekben jártas ügyvédet bízzunk meg ingatlanvásárlás esetén, főleg, ha osztatlan közös tulajdont szeretnénk vásárolni. Hogyan működik az elővásárlási jog?

Mit jelent az elővásárlási jog?

Az elővásárlási jog olyan szerződéses jog, amely vagy jogszabályon vagy szerződésen alapul, előírásait pedig Magyarországon a ptk. szabályozza. Az elővételi jog jogosultjának lehetőséget biztosít arra, hogy meghatározott feltételek mellett adásvételi szerződést kössön az ügyletben szereplő vagyontárgy tulajdonosával, mielőtt a tulajdonos jogosult lenne az ügyletet egy harmadik féllel megkötni. 

Elővásárlási jog esetén az eladó a vevőtől kapott teljes vételi ajánlatot köteles közölni az elővásárlásra jogosultakkal. A potenciális vevő csak akkor tudja az ingatlant megvásárolni, ha a jogosultak közül senki sem kívánja gyakorolni elővásárlási jogát, különben az adásvételi szerződés az eladó és az elővásárlásra jogosult között fog létrejönni ugyanolyan kondíciók mellett.

Kinek van elővásárlási joga?

Elővásárlási jog többnyire a közös tulajdonban lévő ingatlanoknál a tulajdonostársakat illeti meg a jogszabályi rendelkezésekből kifolyólag. Bizonyos ingatlanokra a helyi önkormányzat, illetve a Magyar Állam is jogot formálhat. Ha egy ingatlan például műemlékvédelem alatt áll, a kerületi önkormányzat, a fővárosi önkormányzat és a Magyar Állam is előnyt élvez az adásvételnél.

Elővásárlási jog társasház esetén

Rendelkezhet elővásárlási joggal a szomszéd? Társasházak esetén az alapító okiratban szereplő elővásárlási jog csak az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés által válik hatályossá. Fontos az is, hogy az adásvételnél eljáró ügyvéd ellenőrizze a társasház törzslapját is a szerződés megkötése előtt. 

Osztatlan közös tulajdon elővásárlási jog

Osztatlan közös tulajdon esetében az ingatlan birtoklása és használata a tulajdonostársak mindegyikét megilleti tulajdoni hányaduk arányában. Előfordulhat olyan eset is, amikor a társasházhoz tartozó garázs, beálló vagy tároló közös albetétet képez, amely osztatlan közös tulajdonba tartozik. Ilyen esetekben is kötelezően tájékoztatni kell az elővásárlásra jogosultakat az adásvétel részleteiről.

Ingatlan elővásárlási jog: a felhívás megküldése

Többnyire az adásvételt jegyző ügyvéd küldi meg az eladó képviseletében a szerződéstervezetet az elővásárlásra jogosultaknak általában postai úton ajánlottan, tértivevénnyel, hogy a földhivatal számára igazolttá váljon a felhívás megküldése. 

  • Az eladó köteles igazolni a földhivatal felé, hogy az elővásárlásra jogosult nem él a jogával, aminek a legegyszerűbb módja a lemondó nyilatkozat aláírása. 
  • Ha a tértivevény szerint legalább 15 nap eltelt, úgy lehet tekinteni, hogy a jogosult nem élt elővásárlási jogával, de önkormányzat vagy állami szerv esetében a 30-60 nap az irányadó a földhivatal részére. 
  • Ha az ajánlat közlése akadályba ütközik vagy számottevő késedelemmel járna, el lehet tekinteni a közvetlen értesítéstől, de a földhivatal akár a tulajdonostársak közvetlen megkeresését is előirányozhatja. Más esetekben viszont akár a hirdetőtáblára kifüggesztett kiértesítés is elegendő lehet, ha kellő ideig megtekinthető a vételi ajánlat tartalma. 

Meg kell jegyezni, hogy a bírói gyakorlatban egyedi mérlegelés tárgyát képezi, hogy helyt adnak-e a felmerülő nehézségeknek, amelyek miatt az eladó nem értesíti az elővásárlásra jogosultakat. Ezért is nagyon fontos, hogy a lehető legkörültekintőbben járjunk el osztatlan közös tulajdon vásárlása esetén, mert az elővásárlási jog kijátszása akár a visszájára is elsülhet. Ha az elővásárlásra jogosultak száma meghaladja a harmincat, általánosságban elmondható, hogy hivatkozhatunk akadályoztatottságra. 

Az elővásárlási jog gyakorlása

Ha a jogosult igényt tart az ingatlanra, akkor az eladó és közte jön létre az adásvételi szerződés, méghozzá ugyanazokkal a feltételekkel, ahogy az az ajánlattételben szerepelt. Több jogosult esetén az elővásárlási jogok keletkezésének sorrendjében lehet gyakorolni az elővásárlási jogot, de azt is fontos megjegyezni, hogy  a jogszabályon alapuló elővásárlási jog előbbre való a szerződésen alapulónál.

Az elővásárlási jog megszegése

Ha a jogsértés már a földhivatalnál kiderül, hiánypótlási eljárásban kell megkeresni az elővásárlásra jogosultakat. Amennyiben a tulajdonjog bejegyzésre került, de a felhívás elmaradt, vagy nem szabályosan került kihirdetésre, utólag is lehetséges az elővásárlási jog érvényesítése. A jogosult a szerződéskötéstől számított 3 éven belül indíthat pert a felekkel szemben, amelynek sikeressége esetén az adásvétel hatályát veszti. 

Maradt még kérdésed? Fordulj az otthonszakértőhöz!

Ha érdekel az  ingatlanközvetítés, vagy szükséged van valamelyik ingatlanos szolgáltatásomra, keress bátran elérhetőségeimen, vagy kövess be az Instagramon!

Szeretnéd az ingatlanod a legmagasabb áron eladni?

Török Dávid ingatlanszakértő

Kérj visszahívást és megbeszéljük, hogyan tudom támogatni ingatlanod eladását

Scroll to Top